Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 78

Vznikne-li nárok na dávky podle tohoto zákona dnem jeho účinnosti, platí pro přiznání dávek § 51 odst. 3 obdobně.