Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.