Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 9Ochrana obchodního tajemství

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.

(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.