Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4Poskytování informací

(1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

(2) V případě, že je žadatelem povinný subjekt, je mu poskytována informace za stejných podmínek jako jiným žadatelům.