Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7Ochrana utajovaných informací

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.