Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8a

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.