Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19

Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony.