Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.