Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53c

Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona, jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce.