Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou:

a) pojištěnci uvedení v § 5,

b) zaměstnavatelé,

c) stát.