Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 61Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.