Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 55b

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.