Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 9Výše a způsob placení pojistného a penále

(1) Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní zákon.

(2) Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.