Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 55aVztah k mezinárodním smlouvám

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak.