Zákon o veřejném zdravotním pojištění

48/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22aZvláštní lůžková péče

Hrazenými službami je i léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.