Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak.