Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Vyvlastněním nezanikají věcná břemena, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu nadále zatěžovala.