Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12

Zanikají-li vyvlastněním věcná břemena váznoucí na pozemku nebo stavbě, náleží oprávněnému z věcného břemene náhrada ve výši ceny tohoto práva.