Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.