Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 29

Ustanovení správního řádu o doručování veřejnou vyhláškou nelze použít v řízení podle tohoto zákona, s výjimkou doručování neznámým účastníkům nebo účastníkům neznámého pobytu či sídla.