Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32

Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.