Zákon o vyvlastnění

184/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v občanském soudním řízení ve věcech vyvlastnění podle občanského soudního řádu.