Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.