Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 60c

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.