Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 9Rozdělení živností

Živnosti jsou:

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.