Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 73a

Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.