Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 77

Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.