Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 81

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.