Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Náhrada škody

V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava odpovědnosti za škodu.