Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 50Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: