Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26

Povinnosti podle § 21 až 25 se obdobně vztahují i na osoby, které shromáždily osobní údaje neoprávněně.