Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31

Kontrolní činnost Úřadu se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností.