Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ČTVRTÁÚČINNOST

§ 51

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2000, s výjimkou ustanovení § 16, 17 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2000.