Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Povinnosti stanovené v § 5 platí obdobně také pro zpracovatele.