Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38Průkaz kontrolujícího

Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor stanoví nařízení vlády a který je současně pověřením ke kontrole.