Zákon o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 48Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.