Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1992.