Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DESÁTÁZměna zákona, kterým se mění živnostenský zákon

§ 160

V zákoně č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, se část čtvrtá zrušuje.