Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DEVÁTÁZměna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

§ 159

V zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, se část jedenáctá zrušuje.