Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST SEDMNÁCTÁZměna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 167

V § 18 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slovo "telekomunikace" nahrazuje slovy "elektronické komunikace".