Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST OSMÁZměna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

§ 158

V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.