Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ČTRNÁCTÁZměna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§ 164

V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 341/2004 Sb., se za § 24 vkládá nový § 24a, který zní: