Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 27a

Členům Rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,424.