Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 179

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.