Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 27b

Předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,932.".