Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12Oceňování lesního pozemku

(1) Lesní pozemek se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně převládajících souborů lesních typů.

(2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesů a další vlivy působící na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška.