Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Oceňuje-li se stavba porovnávacím způsobem, stanoví vyhláška hlediska, která se při porovnání berou v úvahu.