Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví vyhláška způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu a výši míry kapitalizace pro dané časové období.