Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., se mění takto:

§ 1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní: