Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23Oceňování podílů v obchodních korporacích

Při ocenění podílu nebo vypořádacího podílu společníka se postupuje podle zákona o obchodních korporacích.